افسران - ای افسران خداحافظی شارولین( این پیروزی بزرگ)بر شما مبارک

از همان ابتدا یک علاقه ی قلبی به تو داشتم..

یک حس درونی به من می گوید که تو زنده ای..

کاش بودی .کم کم دارد یک سری ارمان هایمان توسط  رجال فراموش می شود ..

و اکنون جشن تولد 62 سالگیت مبارک سردار..

به امید بازگشتت مرد..

................................................................................

پی نوشت:یاد جمله ی زیبای اون شهید افتادم  که می گه:

فتح کربلا و قدس تنهاهدف ما نیست،ما می خواهیم کاخ سفید را به یک حسینیه تبدیل کنیم.

منبع:وب انتظار