حجم تنهایی او، بیشتر از بودن ماست...


تاریخ:چهارشنبه 13 آبان 1394-05:31 ب.ظ

به فــــدای نخ آن شــــال سیـــاهت...(منبع: وبلاگ در انتظار مهدی موعود که تو لینکام هست.)


عصــــر یک جمعه دلگیـــر،دلـــم گفت بگویـــم بنویســــم

 

كه چــــرا عشــق به انســـان نرسیده است؟

 

چـــرا آب به گلـــدان نرسیده است؟

 

چــــرا لحظــــه بـــاران نرسیده است؟

 

و هـــركســـی كه در این خشكــی دوران به لبش جـــان نرسیده است

 

به ایمــــان نرسیده است.

 

و غــــم عشق به پـــایـــان نرسیده است. 

 

 

بگـــو حافظ دل خسته ز شیــــراز بیاید بنویسدكه هنــــوزم كه هنــــوز است

 

چــــرا یوسف گمگشتـــــه به كنعـــــان نرسیده است؟

 

چـــــرا كلبــــه احــــزان به گلستــــان نرسیده است؟

 

دل عشق تــــرک خورد،گل زخـــــم نمك خورد،زمین مـــــرد

 

خداوند گـــــواه است،دلــــم چشــــم به راه است؛ و درحســــرت یك پلك

 

نگـــاه است.

 

ولــــی حیف نصیبــــم فقط آه است و همین آه خدایا بــــرسد كاش به جــــایــــی؛

 

بــــرسد كاش صدایـــــم به صدایـــــی...

 

عصــــر این جمعـــه دلگیـــــر وجود تو كنـــار دل هـــــربیدل آشفتــــه شود حس،

 

تو كجایـــــی گل نــــرگس؟

 

به خـــــدا آه نفس هـــای غــــریب تو كه آغشته به حزنــــی است

 

زجنس غـــــم و ماتـــــم،زده آتش به دل عالـــــم و آدم

 

مگــــر این روز و شب رنگ شفق یافتــــه در سوگ كــــدامین غــــم عظمــــی

به تنت رخت عــــزا كــــرده ای ای عشق مجســـم كه به جـــای نـــم شبنــــم

 

بچكـــد خـــــون جگـــــر دم به دم از عمق نگاهت

 

نكند باز شده ماه محــــرم كه چنین میــــزند آتش به دل فاطمـــــه آهت

 

به فـــــدای نخ آن شـــــال سیـــــاهت

 

به فــــدای رخت ای ماه بیــــا

 

صاحب این بیــــرق و این پرچــــم و این مجلس و این روضــه و این بــــزم تویــــی؛

.

.

.

بقیه در ادامه مطلب


 


عصــــر یک جمعه دلگیـــر،دلـــم گفت بگویـــم بنویســــم

 

كه چــــرا عشــق به انســـان نرسیده است؟

 

چـــرا آب به گلـــدان نرسیده است؟

 

چــــرا لحظــــه بـــاران نرسیده است؟

 

و هـــركســـی كه در این خشكــی دوران به لبش جـــان نرسیده است

 

به ایمــــان نرسیده است.

 

و غــــم عشق به پـــایـــان نرسیده است. 

 

 

بگـــو حافظ دل خسته ز شیــــراز بیاید بنویسدكه هنــــوزم كه هنــــوز است

 

چــــرا یوسف گمگشتـــــه به كنعـــــان نرسیده است؟

 

چـــــرا كلبــــه احــــزان به گلستــــان نرسیده است؟

 

دل عشق تــــرک خورد،گل زخـــــم نمك خورد،زمین مـــــرد

 

خداوند گـــــواه است،دلــــم چشــــم به راه است؛ و درحســــرت یك پلك

 

نگـــاه است.

 

ولــــی حیف نصیبــــم فقط آه است و همین آه خدایا بــــرسد كاش به جــــایــــی؛

 

بــــرسد كاش صدایـــــم به صدایـــــی...

 

عصــــر این جمعـــه دلگیـــــر وجود تو كنـــار دل هـــــربیدل آشفتــــه شود حس،

 

تو كجایـــــی گل نــــرگس؟

 

به خـــــدا آه نفس هـــای غــــریب تو كه آغشته به حزنــــی است

 

زجنس غـــــم و ماتـــــم،زده آتش به دل عالـــــم و آدم

 

مگــــر این روز و شب رنگ شفق یافتــــه در سوگ كــــدامین غــــم عظمــــی

به تنت رخت عــــزا كــــرده ای ای عشق مجســـم كه به جـــای نـــم شبنــــم

 

بچكـــد خـــــون جگـــــر دم به دم از عمق نگاهت

 

نكند باز شده ماه محــــرم كه چنین میــــزند آتش به دل فاطمـــــه آهت

 

به فـــــدای نخ آن شـــــال سیـــــاهت

 

به فــــدای رخت ای ماه بیــــا

 

صاحب این بیــــرق و این پرچــــم و این مجلس و این روضــه و این بــــزم تویــــی؛


آجـــرك الله،عزیـــز دو جهــان یوسف درچاه،دلــم سوختــــه از آه نفس های غـریبت

 

دل من بال كبـــــوتر شده،خاكستـــــر پــــرپــــر شده،

 

همــــراه نسیــــم سحــــری روی به فطرس معـــــراج نفس

 

گشته هوایــــی و سپس رفته به اقلیـــــم رهایـــی

 

به همــــان صحن و سرایـــــی كه شما زائــــر آنـــی

 

و خلاصــــه شود آیا كه مــــــرا نیز به همــــــراه خودت زیـــــر ركابت ببــــری

 

تا بشـــوم كرب وبلایــــی؛ به خــــدا در هـــوس دیدن شش گوشه دلـــــم تاب ندارد

 

نگهــــم خــــواب ندارد شب من روزن مهتــــــاب ندارد

 

همــــه گویند به انگشت اشـــــاره:

 

مگــــر این عـــــاشق بیچـــــاره ی دلـــــداده ی دل سوختـــــه ارباب ندارد؟

 

تو كجایــــی؟تو كجایــــی شده ام بازهـــــوایـــــی...

 

گــــریه كن گـــریه و خـــون گــــریه كن آری كه هــــر آن مــرثیه را خلق شنیده ست

 

شمــا دیده ای آن را و اگـــــــر طاقتتان هست كنـــــــون من نفســـــی

 

روضـــــه مقتـــــل بنویســــــم؛

 

و خودت نیــــز مدد كن كه قلــــم در كف من همچــــو عصـــا در كف موســـی بشود

 

چـــون تپش موج مصیبــــات بلنــــد است.

 

به گستردگـــــی ســــاحل نیــــل بلنــــد است.

 

و این بحـــــــر طـــویل است و ببخشید اگــــــر این مخمل خــــــون برتن

 

تبـــــــدارحـــــروف است

 

كه این روضــــه ی مكشــــوف لهـــــوف است.

 

عطش بـــر لب عطشــــان لغـــات است

 

و صــــدای تپش سطــــر به سطـــرش همگــــی موج مزن آب فــــرات است.

 

و ارباب همـــــه سینـــه زنان كشتــی آرام نجــــات است؛

 

ولــــی حیف كه ارباب ((قتیــــــل العبــــــرات)) است؛

 

ولـــــی حیف كه ارباب ((اسیـــــرالكـــــربات))است؛

 

ولـــــی هنـــــوزم كه هنـــــوز است حسیــــن بن علـــــی تشنه یــــار است

 

و زنـــــی محـــــو تماشاست ز بالای بلنـــــدی،

 

الف قامت اودال همــــه هستـــی او در كف گـــودال و سپس آه كه؛((الشمــــر...))

 

خـــــدایا چه بگویــــــم كه (( شكستند سبـــــو را و بریدند...))

 

دلــت تاب ندارد به خــدا با خبــرم میگـذرم از تپش روضــه كه خود غـرق عزایـــی

 

تو خــــــودت كــــــرب و بلایـــــی؛

 

قسمت میدهـــــم آقـــــا به همین روضـــــه كه در مجلس ما نیــــز بیایــــــی،

 

تو كجایــــــی.... تو كجایــــــی....


 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


مریم جان‌
سه شنبه 19 آبان 1394 10:54 ب.ظ
این روز ها که زیارت عاشورا میخوانید لعن های آن را آرام ترو در دل زمزمه کنید !
مبادا خود را با صدای بلند لعن کنید!چرا که اگر شما کسانی را لعن میکنید که امام زمان خود را تنها‌گذاشته اندو او را یاری نکرده اند ، پس خود را لعن میکنید !
مبادا با صدای بلند خود را لعن‌کنید !!؟!؟!
خودر راه که هزاران سال است امام زمانتان ندای «هل من ناصر»سرداده و پاسخی نداده اید !!
و‌چه فایده وقتی آل اباسفیان آل مروان های زمان را نمیشناسید !!
#آقا جان
دلم آرامش وارونه می خواهد ....
شمارا ....
پاسخ ندای سکوت... : باز هم جمعه شد و فرصت دیدار نیامد
یک نفر باز بگوید که چرا یار نیامد؟
گله بردم به خدا: موعد دیدار کی است؟
گفت: کو؟ منتظری بر سر قرار نیامد....
اللهم عجل لولیک الفرج م اجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
313
پنجشنبه 14 آبان 1394 01:40 ق.ظ
ای رفته کم کم ازدل و جان، ناگهان بیا
مثل خدا به یاد ستم دیدگان بیا
چشم حسود کور، سخن با کسی مگو
از من نشان بپرس ولی بی نشان بیا
ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن
بی آنکه دلبری کنی از این و آن بیا
قلب مرا هنوز به یغما نبرده ای
ای راهزن دوباره به این کاروان بیا...
دلتنگت سماشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic